Lämpötilasäädellyt kuljetukset (Thermo)

DHL:n Thermo-osasto on erikoistunut lämpötilasäädeltyjen tuotteiden maantiekuljetuksiin.

Palveluominaisuudet

Thermo-kuljetus on hyödyllinen palvelu kuljetettaessa erityisen huolellista käsittelyä vaativaa tavaraa kuten hedelmiä, vihanneksia, viileätuotteita,
pakasteita, peruselintarvikkeita, lääkevalmisteita, kuivaelintarvikkeita tai juomia.

Kalusto soveltuu myös erittäin hyvin kaappikuljetusta vaativille tuotteille. Kaappi suojaa tuotteita kosteudelta ja pölyltä sekä erilaisilta turvallisuusriskeiltä. 

Ota yhteyttä lämpötilasäädeltyjen kuljetusten asiantuntijoihin

Puh. 020 5333 (vaihde)

Sähköposti: thermo.booking@dhl.com